Projemiz

 

“Enerji Verimli Sanayi” Projesi ile, Organize Sanayi Bölgelerinde farkındalık yaratılarak, işletmelerdeki çalışanlara verimlilik anlayışı yerleştirilerek sanayideki ufak değişikliklerle verimliliğin elde edilmesi proje konumuzu oluşturmaktadır.

 

 

 

Amaç:

 

Organize Sanayi Bölgelerinde hayata geçecek proje kapsamında işletmelerin, enerji verimliliğini sağlayacak uygun projelerin ortaya konulması için,  enerji etütlerinin yapılması, enerji tasarrufu açısından enerji verimliliğinin değerlendirilmesi, enerji tasarruf odaklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

 

 

 

İçerik:

 

Sanayi kuruluşlarında Enerji Verimliliğinin sağlanması için fırın, kazan, buhar, kurutma, soğutma, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme, fan, basınçlı hava, pompa, elektrik, motor, aydınlatma ve soğutma kulesi sistemlerinde yapılması gereken çalışmaların ve uygulamaların bölgesel toplantılar yapılarak ilgili  yöneticilere anlatılması.

 

 

 

İşleyiş:

 

Projemizde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve  OSBÜK (Organize Sanayi Bölgesi Üst Kuruluşu)ile  işbirliği yapılarak aşağıdaki uygulamalar hayata geçirilecektir.

 

 

 

  • Tüm  OSB’lerde Enerji Yönetim Merkezlerinin kurulması
  • Hazırlanan afiş ve broşürlerin OSB’lere OSBÜK tarafından gönderiminin yapılması
  • Bölgesel bazda belirlenen 7 ilde eğitimlerin başlaması ve her ildeki toplantıya o bölge sınırları içerisinde bulunan OSB’lerdeki görevlendirilmiş kişilerin, yöneticilerin çağrılması
  • Eğitim alan yöneticilerin kendi bölgelerindeki sanayi kuruluşlarındaki yöneticilere eğitimleri vermeye başlamaları
  • Enerji Yönetim Merkezleri ile ortaklaşa çalışılarak OSB’deki enerji tüketimiyle ilgili ön raporların  alınması.
  • Eğitim sonrasında sanayi kuruluşlarının kendi bünyesinde yapma kararı aldığı değişikliklerin Enerji Yönetim Merkezleri tarafından rapor edilmesi.
  • Yıl sonunda ise OSB’deki enerji tüketimiyle ilgili ikinci bir raporun  Enerji Yönetim Merkezleri tarafından hazırlanması
  • Bu raporların Bakanlıklar tarafından bölgesel toplantılarla açıklanması