"SANAYİDE DÖNÜŞÜM İÇİN YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ" TEMASI "SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM SEMPOZYUMU 2014"TE TARTIŞILDI

 
 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde "Sanayide Dönüşüm için Yaşam Döngüsü Analizi ve Enerji Verimliliği" temasıyla "Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu 2014” düzenlendi.

 

Sempozyum açılışına katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, yeni bir üretim modelinin oluşturulması gerektiğini belirterek, "Bu modelde üretim ve çevrenin korunması dengesini çok iyi kurmalıyız. Ne üretimden ödün vermeli ne de çevreye zarar vermeliyiz" dedi. Sempozyumda bugünün dünyasının en büyük sorunlarından olan çarpık üretim anlayışının yerini almasını arzu ettikleri sürdürülebilir üretim modelini tartışmak için bir araya gelindiğini dile getiren Işık, dünyanın her alanda hızla büyüdüğünü ve büyürken de kaynaklarını hızla tükettiğini ifade etti.

 

Enerji Verimliliği Derneğinin de “Sanayiye Yönelik Enerji Verimliliği Çalışmaları ve İyi Uygulama Örnekleri” konulu bir sunum ile katıldığı sempozyumda Firmalarda Enerji Odaklı Sürdürülebilir Üretim Uygulamaları ve Firmalarda Enerji Odaklı Yasam Döngüsü Analizi (LCA) Uygulamaları konulu oturumlar gerçekleştirildi.