Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Verimliliği Derneği tarafından yürütülen ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından desteklenen Enerji Verimli Sanayi Projesi’ eğitim toplantısı Enerji Verimliliği Derneği Bartın Şube’si tarafından Bartın’da gerçekleştirildi.

 

Enerji Verimliliği Derneği tarafından Organize Sanayi Bölgelerinde hayata geçirilen ve işletmelerin, enerji verimliliğini sağlayacak uygun projelerin ortaya konulması için,  enerji etütlerinin yapılması, enerji tasarrufu açısından enerji verimliliğinin değerlendirilmesi, enerji tasarruf odaklarının belirlenmesi amacını taşıyan “Enerji Verimli Sanayi” Projesi kapsamındaki toplantıda, Enerji Verimliliği Derneği Bartın Şube Başkanı Mehmet Kemik yaptığı açılış konuşmasında  “Enerji Verimliliği Derneği olarak; ülkemizi kuzeyden güneye, doğudan batıya dolaşarak enerji verimliliği konusunda toplum bilincini yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu toplumsal bilincin her kesimde oluşabilmesi için ise farklı farklı projelere imza atıyoruz. Böylelikle, 2023 yılına kadar 150 milyar lira kaynak oluşturmayı hedefliyoruz.”dedi. 

 

Enerji Verimli Sanayi Projesi ile kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör iş birliği içerisinde on yılda ülke ekonomisine 65 milyar TL değerinde enerji tasarrufu sağlanması ve işletmelerin faturalarının yüzde 30 azaltılmasının  hedeflendiğini belirten Kemik,  “Verimlilik artıcı projeleri uygulamaya başladığımızda, Fırın sistemlerinde %45’e varan enerji tasarrufu, Kazan sistemlerinde yapılacak yenilemelerle  %3 ila 20 arasında yakıt tasarrufu sağlanırken, buhar sistemlerinde buhar hatlarının ve kondens hatlarının yalıtımı sonucunda kayıplar %80-85 daha az olacak. ”dedi.