ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ,  ZONGULDAK'TA SANAYİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ 

“GÜÇLÜ SANAYİ VERİMLİ ENERJİ” 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Verimliliği Derneği tarafından yürütülen ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından desteklenen Enerji Verimli Sanayi Projesi’nin üçüncü toplantısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katılımıyla Zonguldak’ta yapıldı. 

 

Enerji Verimli Sanayi Projesi kapsamındaki üçüncü toplantı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katılımıyla Zonguldak’ta gerçekleştirildi. Enerji Verimliliği Derneği tarafından Organize Sanayi Bölgelerinde hayata geçirilen ve işletmelerin, enerji verimliliğini sağlayacak uygun projelerin ortaya konulması için,  enerji etütlerinin yapılması, enerji tasarrufu açısından enerji verimliliğinin değerlendirilmesi, enerji tasarruf odaklarının belirlenmesi amacını taşıyan “Enerji Verimli Sanayi” Projesi kapsamındaki toplantıda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bakanı Taner Yıldız, sanayicilerle bir araya geldi. 

 

Enerji verimliliğini artıran projelere yatırım yapan sanayicileri, yatırımın yapıldığı bölgeye bakılmaksızın 5. bölgeye yapılan yatırımlardan faydalandıracak Enerji Verimli Sanayi Projesi, Erdemir Grubu’nun ana sponsorluk, Eren Holding’in altın sponsorluk ve Wilo Pompa’nın gümüş sponsorluk  desteğiyle gerçekleştiriliyor. Projede kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör iş birliği içerisinde on yılda ülke ekonomisine 65 milyar TL değerinde enerji tasarrufu sağlanması ve işletmelerin faturalarının yüzde 30 azaltılması hedefleniyor.

 

Konya ve Kocaeli’deki toplantıların ardından üçüncüsü Zonguldak’ta gerçekleştirilen Enerji Verimli Sanayi toplantısında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ülkemizde enerji arz ve talebinin büyük bir hızla arttığını ve dünyada 2002 yılından bu yana elektrik ve doğalgazda Çin’den sonra en fazla talep artış hızına sahip ülke olduğumuzu ifade etti.  “2002 yılında 129 milyar kWh olan elektrik enerjisi tüketimimiz, 2014 yılında 255 milyar kWh'a yükselmiş durumda. Yapılan projeksiyonlar bu eğilimin orta ve uzun vadede de devam edeceğini gösteriyor.” diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Enerji ihtiyacı dünya var oldukça artarak devam edecek. Ancak, enerji kaynakları sonsuz ve sınırsız değil. Bu nedenle, enerji üretimi ile tüketimi arasında sürdürülebilir bir denge kurmak zorundayız. Nitekim tüm dünyada artan enerji ihtiyacını karşılamak için küresel enerji yatırımları da artıyor. Küresel ölçekte enerji sektörüne 2013 ile 2035 yılları arasında 42,2 trilyon dolar yatırım yapılacağının öngörülüyor.” ifadelerini kullandı.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız: Enerji verimliliği, kömür, petrol, doğalgaz, nükleer enerji ve yenilenebilir enerjiden sonra 6. yakıt olarak yerini almaktadır.

 

Enerji verimliliğinin sağlayacağı kazanımların sürdürülebilirlik açısından son derece önemli olduğuna değinen Taner Yıldız, Bakanlık olarak; ilgili Bakanlıklar, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Finans Kuruluşları ve Özel sektör iş birliği içerisinde her alanda ve her sektörde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlattıklarını ifade etti.

 

Yıldız; konutlarda, sanayide, ulaştırmada, tarımda ve daha birçok alanda kaliteyi düşürmeden enerjiyi en etkin şekilde kullanmayı ve Türkiye için önemli kazanımlar sağlamayı hedeflediklerini belirterek “Başlattığımız proje kapsamında da hedefimiz; sanayicilerimizin enerji faturasını en az % 30 azaltmak ve parasal olarak 10 yılda 65 milyar TL tasarruf etmek.” dedi.

 

Enerji verimliliğinin; kömür, petrol, doğalgaz, nükleer enerji ve yenilenebilir enerjiden sonra “6. yakıt” olarak enerji kaynakları arasındaki yerini aldığını söyleyen Bakan Yıldız, enerji kaynakları sınırlı olan bir coğrafyada bulunduğumuzu, bu nedenle enerji kaynaklarının bu bilinçle kullanılmasına dikkat çekti.

 

Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Ersoy Ulubaş: Organize Sanayi Bölgelerindeki toplam 153 firma yöneticisi ile yüz yüze görüşülerek anket çalışması yaptık.

 

“Güçlü Sanayi Verimli Enerji” sloganıyla yola çıkılan projenin üçüncü toplantısında konuşan Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Ersoy Ulubaş da işletmelerde enerjinin verimli kullanılması için yapılan çalışmalar ve bu çalışmalar ile “ne kadar tasarruf elde edildiğinin tespit edilmesi” amacıyla Zonguldak Bölgesinde bulunan Organize Sanayi Bölgelerindeki toplam 153 firma yöneticisi ile yüz yüze görüşülerek anket çalışması yaptıklarını ifade etti. “Oldukça geniş kapsamlı bir çalışmanın yapıldığı görüşmede Enerji Verimliliği Sağlamak için sayılan uygulamalardan en az birini gerçekleştiren işletmelerin;  %30,7’si bir yıldır, %28,8’i üç yıldan daha fazla süredir, %19,6’sı iki yıldır, %7,2’si üç yıldır bu faaliyetleri uyguladıklarını belirtmiştir.” diyen Adnan Ersoy Ulubaş, “Verimlilik artırıcı projelerin sadece bir kısmını uygulayan firmaların %69,2’si faturalarında en az %10’luk bir düşüş olduğunu, %16,7’si de faturalarında %40 ve üzerinde bir düşüş olduğunu, %10,3’ü ise faturalarında düşüş olmadığını ifade etmiştir. Bu sonuçlar bize Enerji Verimliliğinin ne kadar önemli olduğunu ve verimlilik artıcı projelerden işletmemize uygun olanların tamamının uygulanması durumunda ne kadar büyük tasarruf edeceğimizi göstermektedir. Oysaki işletmelerde verimlilik artırıcı projeleri uygulamaya başladığımızda, Fırın sistemlerinde %45’e varan enerji tasarrufu ve Kazan sistemlerinde yapılacak yenilemelerle %3 ila 20 arasında yakıt tasarrufu sağlanabilecek. Buhar sistemlerinde buhar hatlarının ve kondens hatlarının yalıtımı sonucunda kayıplar %80-85 daha az olacak.” açıklamasını yaptı.

 

Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır: 2002 yılından bu yana toplam 851 milyon dolar tutarında çevre koruma ve enerji tasarrufu alanlarında yatırım gerçekleştirdik. Enerji yatırımlarımız ve iyileştirmelerimiz ile spesifik enerji tüketiminde 1982 yılından bugüne Erdemir’de  % 44’lük, İsdemir’de ise 2001 yılından bugüne % 38’lik bir tasarruf sağladık.

 

Enerji Verimli Sanayi Projesi’nin ana destekçisi Erdemir Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır da toplantıda yaptığı konuşmada 50. yılını kutlayan Erdemir Grubu’nun, 1965 yılında ilk üretimini gerçekleştirdiği dönemden bu yana ülkemizde yassı çeliğe ihtiyaç duyan beyaz eşya, otomotiv, makine imalat ile gemi inşa ve benzeri sektörlerinin de yerli üretime geçiş sürecinde çok önemli bir rol oynadığını belirtti. Sözlerine “Erdemir Grubu büyürken Türkiye de büyümüş, Türkiye büyüdükçe Erdemir Grubu da büyümeye ve gelişmeye devam etmiştir” diyerek devam eden Erdemir Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır “ Tüm bu büyüme ve gelişme yolculuğumuzda enerjinin dünyamız ve ülkemiz için ne denli önemli olduğunun bilincindeyiz. Her daim yatırımlarımızın önemli bir kısmını enerji verimliliği ve çevre alanlarında yoğunlaştırmaya azami gayret sarf ediyoruz” açıklamasını yaptı. Enerjinin etkin kullanımının önemine dikkat çeken Ali Pandır, “1982 yılından itibaren enerji yönetimini sistematik hale getiren Erdemir tesisimizde, yapılan enerji yatırımları ve iyileştirmeler ile enerji tüketiminde % 44’lük, İsdemir tesisimizde ise 2001 yılından sonra % 38’lik bir tasarruf sağlanmıştır” dedi.

 

“Güçlü Sanayi Verimli Enerji” sloganıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ali Pandır; “Enerji verimliliği yatırımlarımız sektörel olarak inovatif ve karlılık odaklı projeler olmakla birlikte hem ulusal elektrik şebekesine olan yoğunluğu düşürmekte hem de doğal gaz tasarrufunu sağlamaktadır” dedi. Erdemir’in kurulduğu 1965 yılından ve İsdemir’in de Erdemir Grubu’na katıldığı 2002 yılından bu yana toplam 851 milyon dolar tutarında çevreyi koruyucu ve enerji tasarrufu alanında yatırım gerçekleştirdiğini belirten Ali Pandır, atıkların %100 oranında kullanımıyla ilgili çalışmaların tesislerinde devam ettiğini sözlerine ekledi ve   hayata geçirdikleri bu atılımlarla tesislerinde daha az enerji tükettiklerini dile getirdi. Enerjinin yoğun kullanıldığı sanayilerde yapılan çalışmalarla çeşitli formlardaki enerjinin geri kazanılarak, üretim yapısının değişime uğradığını ifade eden Ali Pandır, “Üretimde enerji kullanım yoğunlukları aşağı çekilerek verimlilik potansiyelimizi arttırdık” dedi. Son olarak Erdemir Grubu’nun enerji tasarrufu alanında göstermiş olduğu gayret ve başarılı uygulamalarla alanında gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gerekse ulusal ve uluslararası diğer organizasyonlar tarafından verilen 13 ödüllerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.